De Vereniging

WPK/Westlandia

 

Sponsor WPK

In 2013 hebben Handbalvereniging Westlandia en de Westlandse Plantenkwekerij (WPK) een driejarige sponsorovereenkomst gesloten. De officiële verenigingsnaam werd daarmee ‘WPK/Westlandia’. Niet alleen de verenigingsnaam is gewijzigd, maar ook het jaarlijkse schooltoernooi en open handbaltoernooi zijn verbonden aan WPK. Lees verder

Reglement WPK/Westlandia

Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit, als spe(e)ler (ster), coach, scheidsrechter en vrijwilliger. Om dit zo veel mogelijk te bewerkstelligen moeten er regels zijn. Deze regels moeten kenbaar gemaakt worden aan iedereen binnen de vereniging. Zo kunnen we met elkaar afspraken maken over hoe om te gaan in bepaalde zaken en situaties. Lees verder

Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.Lees verder

Kun je zelf je gegevens in Sportlinkaanpassen?

Jazeker dat kan, wanneer je bondslid bent van WPK/Westlandia (dus als je speelt, fluiten of coacht) en 16 jaar of ouder bent! Check of je adresgegevens, telefoonnummer en e-mail klopt. Wanneer dit niet klopt kun je dit heel eenvoudig zelf aanpassen met de handbalapp. Hoe doe je dat? Lees verder

Jeugd Visie

De jeugdopleiding van WPK/Westlandia kenmerkt zich als een omgeving waar in iedere speler zich kan ontwikkelen in het handbalspel op zijn of haar eigen niveau. De aandacht ligt niet alleen bij spelers die op het hoogste niveau willen spelen, maar ook bij diegenen die handbal puur recreatief zien. Binnen de jeugdopleiding van WPK/Westlandia staat de ontwikkeling van de speler centraal. Het behalen van een kampioenschap is niet het hoogste doel, het opleiden van de speler daarentegen wel. Lees verder

Spelregels

HandbalMasterz. Dit is een nieuwe site vanuit NOC*NSF, waar de spelregels in begrijpelijke taal worden uitgelegd. HandbalMasterz een perfect medium om jou als speler, coach of ouder de spelregels beter te laten begrijpen. Ga naar de site www.handbalmasterz.nl en bekijk de spelregels en maak gebruik van de oefeningen. Je kan zelfs een bewijs halen dat je de spelregels kent en begrijpt. Lees verder

Contributie

De contributie voor het komende seizoen zal eind september via automatische incasso worden afgeschreven.

Er zijn nog een paar leden die geen machtiging hebben afgegeven, zij ontvangen een factuur. Wij zouden het fijn vinden als de leden die nog geen machtiging hebben afgegeven dit alsnog willen doen. Dit kan door een mailtje te sturen naar leden@westlandia.nl met de mededeling dat je WPK/Westlandia machtigt om het contributiebedrag te incasseren. Lees verder

Kantine Diensten

Volgens de statuten is in de algemene ledenvergadering 2012 besloten dat een ouder van elk kind dat lid is van WPK/Westlandia onder de 16 jaar, één kantinedienst per seizoen moet draaien. Daarnaast draaien kinderen ouder dan 16 jaar hun eigen kantinedienst of eventueel één van hun ouders Lees verder

Club van 50

Voor veel mensen die WPK/Westlandia een warm hart toedragen is het sponsoren van bijvoorbeeld een elftal of een reclamebord een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging is de Club van 50 in het leven geroepen. Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor WPK/Westlandia. Lees verder

VCP

Het bestuur van WPK/Westlandia heeft besloten in november 2016 een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Verenigingen dienen n.l. verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor een veilig sportklimaat. De vertrouwenscontactpersoon, hierna te noemen VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft  Lees verder