Vertrouwens
contactpersoon

WPK/Westlandia

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) WPK/Westlandia

Via dit bericht stel ik mij aan jullie voor op verzoek van het bestuur van WPK/Westlandia..
Mijn naam is Carolien Zwinkels en ik beleef veel plezier aan de handbalsport mede door het bijwonen van veel wedstrijden van onze handballende kinderen. Ik ben getrouwd met Cock Zwinkels en samen zijn wij de ouders van deze drie. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als locatieleider op De Diamant, een school voor speciaal basisonderwijs.
Opvoedingsvraagstukken vind ik enorm interessant en ik vind het geweldig om met kinderen en hun ouders te werken. Mede vanuit die interesse heb ik na mijn onderwijsopleiding een Masterstudie pedagogiek gedaan. Op de school waar ik werk ben ik vertrouwens-contactpersoon geweest gedurende 5 jaar en heb ik het veiligheidsbeleid helpen vormgegeven.

Het bestuur van WPK/Westlandia heeft besloten in november 2016 een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Verenigingen dienen n.l. verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor een veilig sportklimaat.
De vertrouwenscontactpersoon, hierna te noemen VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Seksuele Intimidatie of ander Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, coaches, begeleiders, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc..

Algemene taakomschrijving VCP
A. eerste opvang/aanspreekpunt
B. doorverwijzen
C. preventieactiviteiten

Verschil vertrouwenspersonen/vertrouwenscontactpersonen
NOC*NSF beschikt over een poule van 12 vertrouwenspersonen verspreid over heel Nederland, die iedereen kan benaderen voor hulp of advies.
De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De Vertrouwenspersoon speelt daarnaast ook inhoudelijk een adviserende rol.

Beleid van WPK/Westlandia
Iedereen die met kinderen werkt ( coaches, trainers en begeleiders) dient op de hoogte te zijn en zich te houden aan de “Gedragsregels begeleiders in de sport” zoals vastgesteld door NOC* NSF op 15 november 2011.
Daarnaast vraagt de vereniging een V.O.G. ( verklaring omtrent het gedrag)

Ik werk op dit moment in overleg met het bestuur aan het formuleren van gedragsverwachtingen. Welk gedrag verwachten wij van elkaar op de vereniging en als we een bezoek brengen aan andere verenigingen? Hoe zorgen we voor een positief en veilig sportklimaat?
Ouders en begeleiders hebben met elkaar de belangrijkste waarden benoemd die belangrijk zijn bij een positief sportklimaat tijdens een tweetal informatieavonden in oktober en november jl. Op basis hiervan werkt de VCP gedragsverwachtingen / omgangsregels uit. Aan de sporters van de C en B zal gevraagd worden om feedback op deze geformuleerde omgangsregels.
De gedragsverwachtingen /omgangsregels worden op termijn, aan eenieder die de vereniging bezoekt, zichtbaar gepresenteerd.

Ik hoop u allen te ontmoeten langs de lijn of op de tribune in de hoop dat we met elkaar kunnen genieten van een positief en vooral veilig sportklimaat zonder ongeregeldheden.
Tot ziens op WPK/Westlandia!

Carolien Zwinkels
vertrouwenspersoon@westlandia.nl