Reglement

WPK/Westlandia

 

Reglement WPK/Westlandia

Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit, als spe(e)ler (ster), coach, scheidsrechter en vrijwilliger.

Om dit zo veel mogelijk te bewerkstelligen moeten er regels zijn. Deze regels moeten kenbaar gemaakt worden aan iedereen binnen de vereniging. Zo kunnen we met elkaar afspraken maken over hoe om te gaan in bepaalde zaken en situaties.