Nieuwsberichten

WPK/Westlandia

WPK/Westlandia, meer dan handbal!

Vanaf aankomend seizoen wordt onder leiding van gediplomeerde instructeurs het Athletic
Skillsmodel geïntroduceerd in de jeugd van WPK/Westlandia.
Het ASM is een wetenschappelijk onderbouwd talentontwikkelingsprogramma en is er op gericht om
kinderen breed te ontwikkelen in de bewegingsvaardigheid. Dit is nodig om de beweegarmoede
tegen te gaan. Als er al gesport wordt, wordt dit vaak zeer eenzijdig gedaan. Daar gaan wij
verandering in brengen! In het kort: Eerst het atletisch vermogen ontwikkelen en later pas gaan
specialiseren. Dit zal uiteindelijk ook ten goede komen aan het handbalniveau.
Dit betekent niet dat er niet meer gehandbald gaat worden. Wij blijven de lijn van het NHV
aanhouden wat betreft de aan te leren vaardigheden. Echter zullen ook andere sporten geïntegreerd
worden in de trainingen. Denk aan turnen, atletiek, judo, racketspelen, bewegen op muziek en nog
veel meer. Dit doen we aan de hand van de schijf van 10 van het ASM.

De nadruk ligt op plezier in bewegen en het individueel ontwikkelen van het kind.
De toepassing van ASM zorgt voor een perfecte basis voor zowel top- als breedtesport en draagt bij
aan een leven lang plezier in bewegen.
Tevens zullen wij groeiberekeningen van de spelers/speelsters maken, zodat wij de trainingen
passend kunnen maken rondom en tijdens de puberteit. Zodoende proberen wij blessures te
voorkomen, zodat zij niet onnodig een deel van hun motorische ontwikkeling missen.
Aanmelden voor een proeftraining kan via:
jeugd@westlandia.nl