Nieuwsberichten

WPK/Westlandia

Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering WPK/Westlandia d.d. 8 oktober 2021

Locatie: kantine Westlandia Handbal, de Hoge Bomen, aanvang 20.00 uur.
Na uitstel door Corona is op 8 oktober de Algemene Ledenvergadering gehouden voor de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021.

1. Opening
De volgende bestuursleden zijn benoemd:
• Benoeming voorzitter de heer Arjan van der Laan
• Benoeming secretaris mevrouw Janneke van der Knaap
• Benoeming algemene zaken mevrouw Carin Wortelboer
• Benoeming jeugdvoorzitter mevrouw Anouk Zwinkels
• Benoeming penningmeester mevrouw Ingrid Suijkerbuijk.

2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 9 oktober 2019
• De notulen seizoen 2018-2019 zijn goedgekeurd

3. Financieel verslag 2019-2020 en 2020-2021
• Financieel verslag 2019-2020 en 2020-2021 zijn, na bevestiging door de kascontrolecommissie, vastgesteld en goedgekeurd door de Ledenvergadering
• De begroting voor seizoen 2021-2022 is vastgesteld
• De contributie voor seizoen 2022-2023 is vastgesteld.

4. De Balleringhal / de Pijl / de Sosefhal
• De vergadering is op de hoogte gesteld van de moeilijkheden met Optisport voor de Pijl, alsmede de uitstekende samenwerking met VV Westlandia voor de Balleringhal. Leden die het bestuur kunnen helpen om Optisport/De Pijl weer naar een acceptabel serviceniveau te krijgen worden verzocht dit aan te geven bij het bestuur.

5. Scheidsrechters leveringsplicht
De volgende leveringsplicht is vastgesteld door de vergadering:
ALV besluit 8-10-2021 ten behoeve van NHV scheidsrechters:

Met ingang van begin zaalseizoen 2021 zijn de seniorenteams in de wedstrijdsport
(nu DS1, 2, 3, 4 en HS1, 2) verplicht om een NHV scheidsrechter te leveren.
Per 1-9-2022 zijn de A-teams in de wedstrijdsport (A1) hier ook toe verplicht.

Consequentie niet leveren scheidsrechter: de boete van het NHV wordt betaald door het desbetreffende team.

Definitie leveringsplicht NHV scheidsrechter:
Minimaal 10 wedstrijden per zaalseizoen. Mogelijkheid tot wensen in datum, tijd en afstand.
Besluit ingestemd

6. Leden van verdiensten
De volgende leden zijn benoemd tot Lid van Verdienste door hun onvermoeibare en jarenlange inzet voor WPK Westlandia:
Leden van verdiensten
Marc Vijverberg
William van den Ende
Christi Alleblas
Ian van Adrichem
Wim Zandvliet

7. Ereleden
De volgende leden zijn benoemd tot Lid van Verdienste door hun exceptionele en jarenlange inzet voor WPK Westlandia:
Ereleden
Lisette Botman
Jos Reincke

Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering danken alle leden van verdienste en ereleden voor hun inzet voor de vereniging.

8. Tenslotte:
Opnieuw is in de vergadering gebleken dat een aantal vacatures stelselmatig niet ingevuld wordt, niet alleen de scheidsrechters maar ook onder andere een coach voor de A2, trainer(s) voor de A3, B3 en C3.

Maar ook van onze spelende leden verwachten wij dat ze op alle trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. Te gemakkelijk en frequent afmelden benadeelt het hele team.
Voor meer vacatures, zie de lijst op onze website. Help alsjeblieft door mee te denken wie welke functies kan vervullen. Als er 400 leden meezoeken en meewerken helpt dat de hele vereniging, dus ook je eigen team!
Laten we samen ons actief inzetten voor onze vereniging om onze sportieve en maatschappelijke functie verder uit te bouwen.

Het bestuur