Nieuwsberichten

WPK/Westlandia

Beste leden van WPK/Westlandia,

 

Enige tijd geleden hebben wij een enquête gehouden onder alle leden, ouders en vrijwilligers. In de bijlage vinden jullie hiervan de uitslag met een selectie van de opmerkingen erbij die ingevuld zijn.

Wij als bestuur zijn erg blij met de respons en hebben de resultaten besproken om tot verbeteringen te kunnen komen. Onze focus zal liggen op de communicatie en transparantie over wat er zoal gaande is binnen de vereniging. Uit de enquête komt ook naar voren dat de druk om vrijwilligerswerk te doen als heel licht wordt ervaren. Om meerdere onderwerpen aan te pakken hebben we die extra vrijwilligers als eerste nodig. Meld je daarvoor aan bij bestuur@ westlandia.nl en we maken samen onze vereniging nog mooier. Daarbij is het zeer gewenst dat er meer handbalkennis is binnen het bestuur, aanmeldingen zijn zeer welkom!

 

Daarnaast hebben wij als bestuur in april een bestuurssessie Code Goed Sportbestuur van het NOC*NSF gevolgd. Hierbij hebben wij onder begeleiding van NOC*NSF gekeken naar de vier principes van goed sportbestuur: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Deze sessie heeft bevestigt dat onze vereniging een goede organisatiestructuur heeft en op vele punten voldoet aan een goed bestuur. Uiteraard hebben we ook een aantal punten besproken wat verbetering nodig heeft, wij zullen hier ons de komende tijd op gaan richten.

Mocht je hier meer over willen lezen: Code Goed Sportbestuur – NOCNSF.

 

Tot slot willen wij duidelijk benadrukken dat een lidmaatschap van onze vereniging niet alleen betekent dat je contributie betaalt, maar dat wij met z’n allen de vereniging zijn!

Voel je als lid verantwoordelijk binnen de vereniging en pak gerust een vrijwilligerstaak op 😊.

 

We zien jullie graag weer langs de lijn!

 

Het bestuur. 

Uitslag ledenenquête