Nieuwsberichten

WPK/Westlandia

Beste Westlandianen,

Ook al zitten we nu nog midden in het huidige seizoen, wat door de huidige omstandigheden helaas bijna geen doorgang heeft gekregen, achter de schermen zijn wij al gestart met de voorbereidingen van het volgende seizoen.

Allereerst de status van dit moment:

Er mag op dit moment buiten (op het sportpark) getraind en onderling gespeeld worden tot en met 26 jaar.  Dit zonder publiek en met inachtname van de avondklok.  We hebben een trainingsschema gemaakt waarbij ieder team in ieder geval 1x kan trainen, en in het weekeinde mogen zoveel mogelijk teams onderling spelen of trainen. Deze communicatie gaat via de trainers en begeleiders.

Het NHV heeft een alternatieve, verkorte competitie opgezet met zoveel mogelijk teams in de buurt.  Deze alternatieve competitie begint op zijn vroegst in het weekend van 10/11 april. De opgaven daarvoor zijn gedaan en we hopen dat zoveel mogelijk wedstrijden doorgang mogen vinden.

Zodra de maatregelen weer veranderen, zoals het afgaan van de avondklok of opening van de sporthallen, zullen we het trainingsschema opnieuw aanpassen om iedereen zo veel mogelijk te laten handballen.

Kortom, het trainingsschema zal nog wat rommelig blijven om het mee te laten veranderen met de maatregelen. Wel willen we de mogelijkheden zoveel mogelijk benutten, uiteraard wel binnen de richtlijnen.

Vooruit kijken op seizoen 2021/2022:

Aan de hand van de ledenlijst van 1 mei dit jaar wordt de definitieve teamopgave gedaan voor komend seizoen. Eventuele afmeldingen dienen dus voor 1 mei te zijn voldaan. Opzeggingen na deze datum kunnen niet meer geaccommodeerd worden en derhalve zal de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd zijn.

De teamindelingen worden vastgesteld door de hoofdtrainer van de betreffende leeftijdscategorie, na overleg met de teambegeleiders en trainers van het vorige seizoen, gecoördineerd door het bestuur. In principe speelt iedereen in zijn/haar eigen leeftijdscategorie. Afwijkingen zijn beperkt mogelijk, dit volgens de jeugdvisie.

Bovenstaande is gelijk aan eerdere seizoenen.

In afwijking van vorige seizoenen zal het proces voor de teamindelingen bij de jeugd niet meer gedaan worden door Ian van Adrichem. Na jaren van goed werk is het tijd om dit stokje over te dragen. Anouk Zwinkels is bereid gevonden om de taken als jeugdvoorzitter te faciliteren. Anouk zal contact opnemen met de hoofdtrainers om het proces te begeleiden.

Voor de senioren zullen, gelijk aan voorgaande seizoenen, Janneke van der Knaap en Arjan van der Laan contact opnemen met de seniorenteams en de trainers voor de indelingen voor komend seizoen.

Ook zijn we aan het inventariseren in hoeverre trainers ook volgend seizoen beschikbaar zijn.

Verder zijn ook de toernooicommissie en de kampcommissie bezig met de voorbereidingen van het schoolhandbaltoernooi, het familietoernooi en het jaarlijkse sportkamp. We weten nog niet of dergelijke evenementen doorgang kunnen vinden, maar indien toegestaan en veilig uit te voeren willen we er zeker klaar voor zijn. Deze commissies: dank jullie wel voor de inzet, en we hopen dat jullie werkzaamheden niet voor niets zijn!

Rest ons nog een oproep te doen voor de invulling van het jeugdbestuur.  Hoe meer mensen willen helpen, hoe meer we kunnen bereiken voor onze leden!

Met sportieve groeten,

Het bestuur
Arjan, Carin, Ingrid, Janneke en Anouk