Nieuwsberichten

WPK/Westlandia

Protocol sport- of spelactiviteiten in binnen- en buitenruimten i.v.m. COVID-19

Update 6 juni.

In dit protocol zijn de uitgangspunten neergelegd die handbalvereniging WPK/Westlandia hanteert bij de deelname van zijn leden aan trainingen en het spelen van wedstrijden in binnen- en buitenruimten, ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19. Het protocol beoogt de bestaande praktijk op dat punt vast te leggen en uit te werken. De publicatie van dit protocol gebeurt louter ter voorlichting, niet om verplichtingen of aanspraken in het leven te roepen of uit te breiden. Het protocol formuleert uitgangspunten; onder omstandigheden kan aanleiding bestaan om van deze uitgangspunten af te wijken.

In dit protocol wordt uitgegaan van:

 1. Gezond verstand
 2. Samenwerking
 3. Protocol van de locatie
 4. Protocol van WPK/Westlandia
 5. Protocol van NOC*NSF
 6. Protocol van NHV
 7. Protocol en uitleg zoals gepubliceerd op Rijksoverheid.nl
 8. Persoonlijke- en daarmee onderlinge verantwoordelijkheid.

 

Gebruik je gezonde verstand!
Algemene uitgangspunten van WPK/Westlandia
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geen handen.
 • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Trainen en wedstrijden voor spelers tot 18 jaar zijn onbeperkt toegestaan
 • Trainen en wedstrijden voor spelers vanaf 18 jaar zijn alleen onderling (binnen de vereniging) toegestaan met maximaal 50 personen.
Kantine
 • De kantine op het sportcomplex is geopend voor afhalen, het terras is geopend maar alleen voor zitplaatsen, maximaal 50 personen en onderling met 1,5 meter afstand, gezondheidscheck en registratie is verplicht.
Publiek (publiek is niet toegestaan)
 • Er mogen alleen sporters en begeleiding in de sporthal!
  • In Sportcomplex de Pijl:
   • zijn uitsluitend sporters en begeleiding zitplaatsen beschikbaar.
   • is toegang voor uit- of thuispubliek niet mogelijk.
  • In de Sosefhal:
   • zijn uitsluitend sporters en begeleiding zitplaatsen beschikbaar.
   • is toegang voor uit- of thuispubliek niet mogelijk.
  • Er mogen alleen sporters en begeleiding op en rond de sportvelden op de Hoge Bomen! Maximaal 50 personen mogen gebruik maken van het terras.

 

 • Definitie van begeleiding:
 • Trainer/coach en eventuele begeleider voor zover aangemeld op het wedstrijdformulier.
 • Scheidsrechters, wedstrijdtafelfunctionarissen voor zover in functie voor de betreffende wedstrijd.
 • Voor jeugdteams een aantal ouders voor zover noodzakelijk voor vervoer naar uitwedstrijden (geen ouders noodzakelijk voor vervoer bij thuiswedstrijden).
 • De corona-verantwoordelijke van ieder team.
 • Technici/reporter voor media of live-streaming.
 • De totale begeleiding van ieder jeugdteam moet in ieder geval bestaan uit minimaal 2 en maximaal 3 volwassenen. Dit om eventuele calamiteiten in een verder lege sportaccommodatie op te kunnen vangen. Wij verwachten dat ieder team zorg draagt voor voldoende (en vooral niet excessieve) begeleiding.
Trainingen WPK/Westlandia
 • Alleen trainers en sporters zijn toegestaan op het sportpark
 • Toeschouwers bij de trainingen zijn niet toegestaan.
 • Bij elke training is een zichtbaar herkenbare corona-functionaris aanwezig, die de verantwoordelijkheid draagt dat iedereen zich aan de regels houdt, dit is iemand van de staf.
 • Voor en na de trainingen houden alle spelers altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ten opzichte van de trainer en begeleiders wordt altijd 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • De totale begeleiding gedurende de training van ieder jeugdteam moet in ieder geval bestaan uit minimaal 2 en maximaal 3 volwassenen. Dit om eventuele calamiteiten in een verder lege sportaccommodatie op te kunnen vangen. Wij verwachten dat ieder team zorg draagt voor voldoende (en vooral niet excessieve) begeleiding.
Fysioruimte WPK/Westlandia
 • De fysiotherapeut zorgt dat er maximaal 2 personen (incl. de fysiotherapeut) in de fysio-ruimte aanwezig is.

 

Samenwerking locatie en WPK/Westlandia
Aankomst op de locatie
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van de locatie
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van WPK/Westlandia
  • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
  • Het gebruik van mondmaskers wordt geadviseerd

 

Gedrag in de kleedkamers
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van de locatie
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van WPK/Westlandia
  • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar (maximaal 4 personen in de kleedkamer, incl. doucheruimte).
  • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden (maximaal 2 personen onder de douche).
 • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
 • Douche zoveel mogelijk thuis en ga na de training of wedstrijd zo snel mogelijk naar huis.
Voor de wedstrijd
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van de locatie
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van WPK/Westlandia
  • Wanneer de kleedruimte te klein is om binnen de afstandsregel het gehele team bij elkaar te hebben, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
Na de wedstrijd
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van de locatie
 • Volg het protocol en/of de richtlijnen van WPK/Westlandia
  • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Wij adviseren alleen spelers en scheidsrechters op het veld aanwezig te laten zijn en na afloop geen uitreiking te doen tot speler van de wedstrijd, foto met sponsoren, o.i.d. tenzij hierbij met zekerheid de 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
  • Wij adviseren de teams, scheidsrechters en officials om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
  • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
Gedrag van het publiek
 • Publiek mag niet aanwezig zijn bij trainingen en/of wedstrijden.

 

 Wedstrijden WPK/Westlandia
Protocol NOC*NSF

Vanuit het Sportprotocol van NOC*NSF zijn verenigingen verplicht om tijdens een speeldag een Corona-coördinator in de sporthal aanwezig te hebben om de richtlijnen te waarborgen.

Betreden speelveld en begroeting
 • Volg het NOC*NSF / NHV Sportprotocol
  • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
  • Bij de begroeting wordt zoveel mogelijk afstand gehouden.
  • Er worden geen handen geschud
  • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s) en houden ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht
Gedrag op het speelveld
 • Volg het NOC*NSF / NHV Sportprotocol
 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
Wedstrijdtafel
 • Volg het NOC*NSF / NHV Sportprotocol
  • De tijdwaarnemer en wedstrijdsecretaris dienen bij de wedstrijdtafel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
  • Bij wedstrijden waarbij een waarnemer aanwezig is, dient deze ook 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Wanneer het niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren, verplichten wij het gebruik van plexiglasschermen. Daarnaast adviseren wij hierbij het gebruik van mondkapjes.
  • Wanneer een coach een time out vraagt, legt hij de kaart op de wedstrijdtafel. De kaart wordt niet in de hand van de secretaris of tijdwaarnemer geven.
Wisselbank en wisselzone
 • Volg het NOC*NSF / NHV Sportprotocol
  • Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
Tijdens de wedstrijd
 • Volg het NOC*NSF / NHV Sportprotocol
  • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
  • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
  • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
  • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
  • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
  • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.
Rust / pauze
 • Volg het NOC*NSF /NHV Sportprotocol
  • Wij adviseren de teams, scheidsrechters en officials om het speelveld niet te verlaten en de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
  • Wij adviseren om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.