Informatieavond ‘Positief supporteren’ een succes!!

Informatieavond ‘Positief supporteren’ een succes!!

Informatieavond ‘Positief supporteren’ een succes!!

Afgelopen oktober en november zijn er twee informatieavonden geweest voor ouders, coaches en begeleiders van de B tot en met de F-jeugd. De avonden werden verzorgd door Carolien Zwinkels, die ook optreed als vertrouwenspersoon binnen WPK Westlandia.

De avonden begonnen met goede en herkenbare situaties op en rond de velden, waarbij het gedrag en de sfeer van de supporters en aanhang (overigens geheel ter goeder trouw!) positief en negatief reflecteerde op het spelplezier van onze kanjers in het veld. Deze interactie werd gemeten aan de hand van de doelstellingen van WPK Westlandia, waarin spelplezier en persoonlijke ontwikkeling van de handbalsters en handballers vooropstaat. Deze doelstellingen zijn verder te vinden op de website van WPK Westlandia, lees ze nog eens na!

– Visie WPK Westlandia; normen en waarden
Hoe werken we samen aan een goed sportklimaat op onze vereniging?

– Gedragsverwachtingen voor spelers, ouders en coaches
Welk gedrag verwachten we van elkaar? Wat helpt de spelers in de ontwikkeling van hun sportieve prestaties?

– Betrokkenheid + Communicatie = Motivatie + Teamwork
Hoe communiceren we met elkaar? Hoe houden we de lijntjes kort? Hoe werken we samen aan een goede sfeer en wat kan nóg beter?
Na een op beide avonden levendige discussie, met veel positieve inbreng en een herkenbaar filmpje van de website sportplezier.nl (tip, kijk zelf ook eens) kwamen de volgende verbeterpunten naar voren, overigens niet allemaal gericht op supportergedrag, maar ook verbeterpunten richting de vereniging:
1. Wie doet wat bij WPK Westlandia
– Inzicht in de hiërarchische structuur van de vereniging, hoe gaat het selecteren? Wat doen de commissies?
– Uitbreiden routeboekje coaches en begeleiders, wat zijn de taken op en buiten het veld?
– Duidelijker overzicht in vacatures vrijwilligers en inzicht in vrijwilligerstaken.

2. Visie van de vereniging vertalen naar gedragsverwachtingen op basis van waarden
– Welk gedrag verwachten wij van iedereen op de vereniging, de benoemde waarden dienen we te vertalen naar normen = gedragsverwachtingen, we zichtbaar uit willen dragen.

3. Communicatie en informatievoorziening ontwikkelen
– Belangrijkste punt voor verbetering is de communicatie op vrijwel elk terrein. Herkenbaar voor het bestuur, de vrijwilligers werken hard, maar informatie-uitwisseling gebeurd onvoldoende of ad-hoc. Gelukkig wordt alles dan nog in goede banen geleid door een paar “spinnen in het web”, hartverwarmend qua inzet, maar niet echt efficiënt, en heel onduidelijk voor vooral nieuwe leden.

Als vereniging gaan we natuurlijk aan de slag met deze onderwerpen. En dat doen we graag samen met de (ouders van de) leden.
Mocht je op een van de onderwerpen graag een bijdrage willen leveren, neem contact op met Arjan van der Laan (06-30737601).

Verder bedanken we Carolien voor de gegeven presentaties en de aanwezigen voor hun inbreng.